Covid


ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС на учениците от 7 клас за периода 16-22 май 2022г. – карантиниране 7. клас

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – zapoved__rd-01-138-17032022_g

ЗАПОВЕД за ротация на учениците от 5-7 клас от 7 февруари 2022г. – ротация 5-7 клас- 07.02-18.02

ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС на учениците от 5клас и 6 клас за периода 27 – 28 януари 2022г. – ОРЕС 5-6 клас – 27.01-28.01

ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС на учениците от 1 Б клас от 24 януари 2022г. – карантиниране 1б клас – от 24.01

ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС за учениците от 1 А клас от 18 януари 2022 г. – карантиниране 1 а клас- от 18.01

ЗАПОВЕД за преминаване към присъствено обучение на учениците от 3 клас от 4 януари 2022г. – присъствено 3 клас

ЗАПОВЕД за преминаване към присъствено обучение на учениците от 4 клас от 15 декември 2021г. – присъствено 4 клас

ЗАПОВЕД за преминаване към присъствено обучение на учениците 5-7 клас от  7 декември 2021г. –

ЗАПОВЕД за преминаване към присъствено обучение на учениците от 2 клас от 29 ноември 2021г. – присъствено 2 клас

ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС на децата от Подготвителна група от 26 ноември 2021г. – карантиниране ПГ

ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС за учениците от 1 Б клас от 22 ноември 2021 г. – карантиниране 1б – от 22.11

ЗАПОВЕД за преминаване към присъствено обучение на учениците от 1А и 1Б клас от 16 ноември 2021г. – присъствено обучение 1а и 1б_compressed

ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС на децата от Подготвителна група и на учениците от  1-7 клас от 21 октомври 2021г. – ОРЕС всички от 21.10

ЗАПОВЕД за преминаване в ОРЕС на учениците от 5 клас и 6 клас от 12 октомври 2021г. – ОРЕС 10м.- 5 и 6 клас