НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“


Второ ОУ “Васил Левски” ще работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ през учебната 2022 / 2023 година. Сформираме следните групи по изкуства и спорт:

I групa – Танцово изкуство / Народни танци, стилизирани сценични форми на български народни танци./ за ученици от начален етап на обучение – втори клас.

Ръководител: Рамона Дойнова.

II групa – Танцово изкуство / Народни танци, стилизирани сценични форми на български народни танци./ за ученици от прогимназиален етап етап на обучение – 5 – 7 клас. Ръководител: Рамона Дойнова.

I отбор – Баскетбол за ученици от прогимназиален етап на обучение – 5 – 7клас – момичета. Ръководител: Зорница Найденова

II отбор – Баскетбол за ученици от прогимназиален етап на обучение – 5 – 7клас – момчета. Ръководител: Зорница Найденова