Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето


В Националната седмица на четенето децата от Подготвителна група и ученици от трети клас посетиха библиотеката в НЧ "Заря" в кв. Маслово.

   

Учениците от пети клас направиха упражнение за четене с разбиране на тема “ Компютърните игри” и проведоха разговор за ползата и вредата от компютърните игри. В час по Български език и литература плюс фолклор петокласниците направиха маратон на четенето, посветен на български пословици и поговорки. Шестокласниците участваха в  маратон на четенето, посветен на романа “Под игото”.