Прием и обучение


Списък първи клас за учебната 2024-2025г второ класиране списък Първи клас

 

Уважаеми родители, информираме Ви, че има 1 бр. свободно място за 1 клас във Второ ОУ “ Васил Левски“ за учебната 2024/2025 година след първо класиране. Кандидатите могат да подават заявление за второ класиране в срок от 13.05.2024-28.06.2024г

Списък на класираните деца за първи клас за учебната 2024/2025 година-Класирани ученици 1 клас

 

 

 

Списък на класираните деца за първи клас за учебната 2023/2024 година – първо класиране – КЛАСИРАНИ

Резерви за първи клас за учебната 2023/2024 година след първо класиране – РЕЗЕРВИ

План – прием за първи клас за учебната 2023/2024 годинаплан-прием 1. клас 23-24

Училищна комисия за изпълнение на план-прием за първи клас за учебната 2023/2024 година – комисия 1. клас 23-24

Седмична програма за втори учебен срок Прогимназиален етапПрогимназиален етап 2 срок 22-23

Седмична програма за втори учебен срок Начален етапНачален етап 2 срок 22-23

Европейско кенгуру – отговориотговори_ЕК

Форми на обучение във Второ ОУ “Васил Левски”форми на обучение 22-23

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАСкласирани ученици 1 клас – 22-23

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНАплан-прием 1 клас

ЗАПОВЕД ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – форми обучение

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС – Заявление1клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПАЗаявление ПГ

ЗАПОВЕДЕН ПЛАН ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 ГОДИНА1 клас 20-21

Заявление за записване на ученик – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от първи до шести в училище на чужда държава –  http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/priznavane1-6.pdf

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, степени, дипломи –  http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/dublikat.pdf

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/validirane.pdf

Преместване на ученици –  http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/premestvaneUchenici.pdf

Прием на деца в първи клас –  http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/priem1klas.pdf

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование   –  http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/udostovereniePG.pdf