За нас


Второ основно училище „Васил Левски” е създадено през 1879г.  В началото на своето съществуване се помещава в магерницата на черквата в с. Маслово, днешен ІІІ Район на града. Там се учат ученици от I-во до III-то отделение – в една класна стая, в която цялото оборудване е от няколко дървени маси и пейки, сковани грубо от нерендосани дъски. На стената е закачен единствено портретът на Васил Левски. Първите учители са Душков Стефчо Кьосев и Тодор Стайков от с. Костинброд.

През 1903 г. с доброволен труд на населението е построена първата школска сграда, която през 1929г. и 1948г.  е разширена. За учениците от четвърто отделение е изградена сграда в с. Шияковци. Около 1956 г. училището се разделя на Начално училище и Прогимназия.

През 1965-66 г. към началното училище се открива и предучилищна детска градина с учителка Стоилка Петрова.

През годините материалната база се разраства с ученически стол, физкултурен салон и специализирани кабинети. Към днешна дата, в сградите на Прогимназиален етап освен класните стаи има физкултурен салон, специализиран кабинет по Изобразително изкуство и отлично оборудван Компютърен кабинет. Към сградата на Начален етап е класната стая на 5-6 годишните деца от подготвителна група, която е обзаведена според възрастовите им потребности. Там се намира и трапезарията, в която учениците от I до IV клас в целодневна форма на обучение, могат спокойно да обядват. Двете сгради разполагат с обширни дворове, където учениците спокойно отдъхват през междучасията.

През настоящата учебна година във Второ основно училище „Васил Левски” се обучават 91 деца от I-ви до VIII-ми клас в единични паралелки и в една смяна. В предучилищна група се възпитават 13 деца.

Патронен празник на училището е 19 февруари, който обикновено се чества на сцената на читалището в кв. Маслово. Изключителен интерес предизвиква традиционната изложба – базар “Светът през детските очи”.