“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

През септември и октомври 2021 г. Второ основно училище “Васил Левски” – гр. Костинброд участва в проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” дейност 2 и дейност 4. Бяха проведени обучения на родители на първокласници, на първокласници и на ученици от уязвими групи за придобиване на умения…