Второ ОУ “Васил Левски” – иновативно училище

Съгласно решение 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година Второ ОУ “Васил Левски” е одобрено като иновативно училище с нов проект “Богатството на българския език” за срок от 4 учебни години. Иновацията е насочена към интегриране на…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Второ ОУ “Васил Левски” ще работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ през учебната 2022 / 2023 година. Сформираме следните групи по изкуства и спорт: I групa – Танцово изкуство / Народни танци, стилизирани сценични форми на български народни танци./ за ученици от начален етап на обучение…

“Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

През септември и октомври 2021 г. Второ основно училище “Васил Левски” – гр. Костинброд участва в проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” дейност 2 и дейност 4. Бяха проведени обучения на родители на първокласници, на първокласници и на ученици от уязвими групи за придобиване на умения…