Второ ОУ “Васил Левски” – иновативно училище

Второ ОУ “Васил Левски” – иновативно училище


Съгласно решение 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година Второ ОУ “Васил Левски” е одобрено като иновативно училище с нов проект “Богатството на българския език” за срок от 4 учебни години.

Иновацията е насочена към интегриране на изкуства, спорт и наука в учебното съдържание по Български език и литература и през настоящата учебна година в нея са включени учениците от 4 клас и от 5 клас.