“Моят фантастичен учител”

“Моят фантастичен учител”

“Моят фантастичен учител”


Второ ОУ “Васил Левски”, по повод патронния си празник, организира конкурс за рисунка на тема
“МОЯТ ФАНТАСТИЧЕН УЧИТЕЛ”
Пристигнаха рисунки от много градове в България /за което сме много щастливи/. Ето защо, в качеството си на организатори, решихме да разделим наградите в две категории – рисунки на ученици от начален етап и рисунки на ученици от прогимназиален етап.
Жури в състав:
1. Екатерина Милчова Трайческа, художник
2. Денис Тони Соколов, художник
3. Таня Иванова, експерт Образование и култура в ОбА Костинброд
4. Камелия Георгиева, секретар на НЧ “Заря – 1914”, гр. Костинброд
5. Стойна Таскова, секретар на НЧ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Костинброд
заседава и обяви своето решение:
В категорията “Рисунки на ученици от начален етап”
Първо място – Виктория Добрева, 3-ти клас, ЦПЛР – гр. София
Второ място – Йоана Ивайлова, 4-ти клас, “АРТ Попово” – гр. Попово
Трето място – Виктор Симеонов, 4-ти клас, Първо ОУ “Васил Левски” – гр. Костинброд
Трето място – Петя Димитрова, 4-ти клас, ОБДЦКЦ – гр. Русе
Поощрителна награда – Никола Гаврилов, Първо ОУ “Васил Левски” – гр. Костинброд
В категорията “Рисунки на ученици от прогимназиален етап”
Първо място – Анелия Илиева, 7-ми клас, Второ ОУ “Васил Левски” – гр. Костинброд
Второ място – Ния Светославова, 6-ти клас, ЦПЛР – гр. София
Трето място – Вероника Рашкова, 5-ти клас, Второ ОУ “Васил Левски” – гр. Костинброд
Трето място – Мартин Тониев, 6-ти клас, Второ ОУ “Васил Левски” – гр. Костинброд
Поощрителна награда – Георги Русев, 6-ти клас, ЦПЛР – гр. София
Честито на наградените!
Изложба от рисунките, получени за конкурса, ще бъде представена в местните читалища и обществени иинституции. Допълнително ще ви уведомим за точните дати и места, за да можете да я разгледате!