“140 години българска държавност”

“140 години българска държавност”

“140 години българска държавност”


На 1 март 2019 година ученици от 6 и 7 клас на Второ основно училище "Васил Левски" взеха участие в кръгла маса на тема "140 години българска държавност", организирана от Община Костинброд и НЧ”Св.Св. Кирил и Методий". Нашите възпитаници под ръководството на госпожа Оля Веселинова подготвиха и представиха презентация за Търновската конституция. Всеки участник получи грамота и книга на историческа тематика.