Световен ден на водата

Световен ден на водата

Световен ден на водата


Учениците от 5 клас във Второ ОУ "Васил Левски" под ръководството на г-жа Галина Тахирска отбелязаха Световния ден на водата – 22 март, като направиха  открит урок. С интересни доклади, красиви рисунки и самостоятелно подготвени презентации те напомниха колко важно е опазването чистотата на водата и дадоха ценни съвети за спестяването й.