Освобождението

Освобождението

Освобождението


На 28 февруари, в навечерието на Националния празник проведохме интегриран урок по Литература и Музика в 7 клас. Учениците дискутираха относно темата за Освобождението в творчеството на Иван Вазов и във възрожденските песни. Янислав, Розмари и Вяра представиха вълнуващ рецитал на “Опълченците на Шипка”. Гостуваха учениците от 4 клас, които бяха ‘омагьосани” от интересния урок.