“Часът на Левски”

“Часът на Левски”

“Часът на Левски”


На 18 февруари 2019г. от 12:20 часа се проведе интегриран открит урок по Български език и литература, Музика и Изобразително изкуство на тема "Часът на Левски". Урокът започна с възрожденска песен. Под ръководството на госпожа Йоана Петрова и госпожа Екатерина Михайлова учениците от 7 клас размишляваха върху делото на Васил Левски. Учениците, разделени на групи, представиха образа на Апостола на свободата в българската литература и изобразително изкуство.  В края на урока седмокласниците изпълниха "Кажи ми, горо". 

По време на открития урок госпожа Красимира Манова – директор на Второ основно училище "Васил Левски" награди Розмари Илиева от 7 клас за нейното съчинение "Гордеем се с теб, Апостоле". Поощрителна награда за своето съчинение получи и Стивън Апостолов от 5 клас.

Гости на интегрирания открит урок бяха Денислав Тодоров / талантлив художник от Костинброд/ и секретарите на читалищата Русанка Колева, Камелия Георгиева и Стойна Таскова.