Патронен празник на Второ основно училище “Васил Левски”

Патронен празник на Второ основно училище “Васил Левски”

Патронен празник на Второ основно училище “Васил Левски”


На 19 февруари 2019г се състоя патронният празник на Второ основно училище „Васил Левски”.

Празникът започна във възрожденски стил. Вяра Петрова от 7 клас в ролята на Райна Княгиня запя "Кой уши байрака?” със съучениците си и приветства гостите.  Ученици от Начален етап представиха рецитал, посветен на Васил Левски. След това учениците представиха драматизация на "Радини вълнения" от "Под игото" на Иван Вазов. Възпитаниците на училището се превъплътиха в ролите на познатите ни герои и доставиха искрено удоволствие на всички гости.
Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов и директорът на Второ ОУ „Васил Левски” – г-жа Красимира Манова поздравиха учители, ученици и родители по повод патронния празник. Г-жа Манова специално благодари на учителите за тяхната всеотдайност в отношенията си с децата и сподели задоволството си от постигнатите успехи на учениците от началото на учебната година.

Розмари Илиева от 7 клас получи Грамота за „Ученик на годината” за уважителното си отношение към учители и съученици и отличен успех. Тя е пример за добро поведение и с постиженията си издига авторитета на Второ основно училище "Васил Левски".