Математическо пътешествие из България

Математическо пътешествие из България

Математическо пътешествие из България


На 02.05.2018г. в сградата на начален етап на Второ ОУ "Васил Левски" се проведе открит урок под ръководството на г-жа Галина Тахирска по проект "Твоя час" . Събитието се състоя под надслов "Математическо пътешествие из България".