Традицията продължава

Традицията продължава

Традицията продължава


Второ основно училище "Васил Левски" – гр. Костинброд продължава с инициативата да кани свои бивши ученици в ролята на преподаватели.

Николай Георгиев – главен експерт "Бюджет и ФК" в Общинската администрация и бивш ученик на Второ основно училище "Васил Левски" – гр. Костинброд влезе отново в час на 16 февруари 2018 година. Той работи по темата “Степенуване” с 6 клас. Часът беше изключително интересен и полезен както за учениците, така и за преподавателите. След урока той сподели: "Уважаеми г-жи и г-да за мен бе едно изключително изживяване отново да вляза в клас, да стоя на дъската, но не като ученик, а като преподавател по любимия ми предмет математика с госпожа Росица Георгиева. Искам да изкажа благодарности на директора на Второ Основно Училище „Васил Левски“ г-жа Манова и екипа от професионалисти, с който работи. Дълго ще помня топлината и уюта с които бях посрещнат. Още веднъж благодаря."

 

 

Иванка Лазарова – медицинска сестра,  гостува в 4 клас на 21 февруари 2018 година и беседва с учениците относно превенцията на тютюнопушене и наркомании сред подрастващите.