Засаждане на цветя и оформяне на училищните алеи

Засаждане на цветя и оформяне на училищните алеи

Засаждане на цветя и оформяне на училищните алеи


  

На 3 май 2017 учениците от групата за извънкласни дейности по интереси "Опознай родината, за да я обикнеш" по проект "Твоят час" с ръководител госпожа Оля Веселинова направиха представителна изява във връзка с Деня на Земята. Темата на изявата е "Засаждане на цветя и оформяне на училищните алеи". Присъстваха представители на Обществения съвет госпожа Лилия Гюрова и госпожа Таня Илиева, както и госпожа Красимира Манова – директор на Второ основно училище "Васил Левски".