Разходка в света на науката

Разходка в света на науката

Разходка в света на науката


   

 На 25 април участниците в проект "Твоят час" – група занимания по интереси "Разходка в света на науката" с ръководител госпожа Галина Тахирска посетиха  химическата лаборатория "Нюойл" АД. Бъдещите учени от Второ основно училище "Васил Левски" наблюдаваха процеси на дестилация на вода, определяне на основен и киселинен характер на водни разтвори на основи и киселини и определяне твърдост на вода.