Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

Световен ден на Земята


   

На 18 април 2017 във Второ основно училище "Васил Левски" ученици отбелязаха Световен ден на Земята. Участниците под ръководството на госпожа Галина Тахирска направиха открит урок по проект "Твоят час". Учениците представиха интересни доклади и презентации за опазването на околната среда.На  тази увлекателна "Разходка в света на науката" присъстваха и г-жа Красимира Манова – директор на училището, преподаватели и родители.