13.10.2016 – Среща с изследователя на българска литература доц. д-р Морис Фадел

13.10.2016 – Среща с изследователя на българска литература доц. д-р Морис Фадел

13.10.2016 – Среща с изследователя на българска литература доц. д-р Морис Фадел


В рамките на седмицата на четенето, учениците от начален курс на Второ основно  училище „Васил Левски“град Костинброд се запознаха с  литературоведа доц. Морис Фадел от департамент „Нова българистика“ към НБУ. Доцент Фадел провокира учениците с интересни въпроси свързани с техния читателски опит, сподели   любопитни факти от живота на значими учени свъзрзани с четенето, възможни техники и стратегии за рецепция на художествените произведения.

В непринудена дискусия с децата и техните преподаватели доц. Фадел акцентира върху ползата от четенето на художествена литература, като екзистенциално значимо занимание, което променя и превръща учениците в по-добри хора. Бяха дебатирани основни етични понятия като добро и зло. Учениците стигнаха до извода, че четящият човек е по-хуманен и състрадателен от нечетящия и  освен познание книгите носят много и различни ползи. Поставен бе въпроса как четенето осмисля човешкия живот, носи социален опит и помага на хората да се идентифицират с проблемите на другите, да актуализират представата си за света и своето място в него.

След дискусията доц. Фадел прочете на глас откъс от романа „Хари Потър и затворникът от Азкабан“, бетселър за деца и юноши на световноизвестната английска писателка Джоан Роулинг. След това учениците коментираха сюжета и героите на поредицата. Четенето и последвалото обсъждане, не оставиха безучастен нито един ученик. Децата и педагозите благодариха на доц. Фадел за интересната беседа и изразиха надежда, че подобни срещи ще има и в бъдеще.