Училищна документацияГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V “а“  клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I “а“

ПРОГРАМА ЦДО  http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/cdo.pdf

ГОДИШЕН ПЛАН http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/uup16-17.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/uup16-17.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  VI "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP6.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА  http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/uup-pg.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  I "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP1.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  II "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP2.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP5.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН ЕТАП http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP7%20-1-4.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP7%20-5-7.pdf