Училищна документация


ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolobshtestvensavet.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolPedagogicheski%20savet.pdf

КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УЧЕНИК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta.pdf

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta-prezentacia.pdf

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЦДО http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/celodnevno.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/uchebenplan-PG.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН ЕТАП http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP7%20-1-4.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  I "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-1%20klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  II "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-2klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН III "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-3%20klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IV "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/uchebenplan-4klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  V "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-5%20klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-6%20klas.pdf 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VII  "А" КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-7%20klas.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokol4.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokol2.pdf

ТАБЛИЦА ЗА РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ИНОВАЦИЯТА – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/obezpechenost.pdf

ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА КОСТИНБРОД – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/30012018132753.pdf

Проект "Твоят час" – Заявление и декларация за информирано съгласие – Приложение 2 – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/Application_02.doc

Проект "Твоят час" – Анкетна карта – Приложение 4 – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/Application_04.doc