Училищна документация


 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – plan za deistvie po BDP_compressed

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА стратегия 21-25

График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко” – 2 ОУ

ГРАФИК ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОД И МЛЯКО ЗА МЕСЕЦ МАРТ – график плод и мляко
График за доставка на продукти по схема “Училищен плод”
plod
График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко”mlqko

График за доставка на медmed

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – год план_compressed
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/2021 – пр равни възм-ти
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ – 2 ЧК
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС – уч план 7 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС – уч план 6 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС – уч план 5кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4 КЛАС – уч план 4 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 КЛАС – уч план 3 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 КЛАС – уч план 2 кл
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 КЛАС – уч план 1 кл

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – уч план ПГ
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%20%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%9A.pdf

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – НАЧАЛЕН ЕТАП – ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolobshtestvensavet.pdf

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВТОРО ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В МРЕЖАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/protokolPedagogicheski%20savet.pdf

КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УЧЕНИК – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta.pdf

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/karta-prezentacia.pdf

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЦДО http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/celodnevno.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/uchebenplan-PG.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НАЧАЛЕН ЕТАП http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP7%20-1-4.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  I “А” КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-1%20klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  II “А” КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-2klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН III “А” КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-3%20klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IV “А” КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/uchebenplan-4klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  V “А” КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-5%20klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI “А” КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-6%20klas.pdf

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VII  “А” КЛАС http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/UUP-7%20klas.pdf