Прием и обучение


"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" – ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ГРУПА 1-2 КЛАС – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%B1%D0%B5%D0%BB2,3.pdf

"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" – ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ГРУПА 5-6 КЛАС – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%B1%D0%B5%D0%BB.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС  2019-2020 учебна година – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/parviklas.pdf

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/sedmi4no.pdf

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/konsultacii.pdf

ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/2casclasa.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2018-2019 учебна година – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/zapoved-1%20klas.pdf

 

http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/Zapoved PARVI KLAS(1).doc