Прием и обучение


 

 

 

 

 

Списък на класираните деца за първи клас за учебната 2023/2024 година – първо класиране – КЛАСИРАНИ

Резерви за първи клас за учебната 2023/2024 година след първо класиране – РЕЗЕРВИ

План – прием за първи клас за учебната 2023/2024 годинаплан-прием 1. клас 23-24

Училищна комисия за изпълнение на план-прием за първи клас за учебната 2023/2024 година – комисия 1. клас 23-24

Седмична програма за втори учебен срок Прогимназиален етапПрогимназиален етап 2 срок 22-23

Седмична програма за втори учебен срок  Начален етапНачален етап 2 срок 22-23

Европейско кенгуру – отговориотговори_ЕК

Форми на обучение във Второ ОУ “Васил Левски”форми на обучение 22-23

ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА  ПЪРВИ КЛАСкласирани ученици 1 клас – 22-23

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНАплан-прием 1 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ПЪРВИ СРОК 2021/2022 г.  – Nachalen etap

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПЪРВИ СРОК 2021/2022 г.Progim. etap

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАplan-priem 5 klas

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАplan-priem 1 klas

Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС 1-7 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021програма 2 срок

ЗАПОВЕД ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – форми обучение

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС – Заявление1клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПАЗаявление ПГ

ЗАПОВЕД ПЛАН ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 ГОДИНА1klas20-21

Заявление за записване на ученик – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от първи до шести в училище на чужда държава – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/priznavane1-6.pdf

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, степени, дипломи – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/dublikat.pdf

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основно степен на образование – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/validirane.pdf

Преместване на ученици – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/premestvaneUchenici.pdf

Прием на деца в първи клас – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/priem1klas.pdf

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование  – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/udostovereniePG.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС  2019-2020 учебна година – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/parviklas.pdf

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/sedmi4no.pdf

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/konsultacii.pdf

ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/2casclasa.pdf

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2018-2019 учебна година – http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/zapoved-1%20klas.pdf

 

http://vlevski-kostinbrod.com/wp-content/uploads/file/Zapoved PARVI KLAS(1).doc