За нас


История, традиции, иновации

През 1879 година с младият си глас запява първия училищен звънец във Второ основно училище „ Васил Левски“. Началото е трудно. Новото училище се помещава в магерницата на черквата „Св. Никола“ в с. Маслово.

Първите ученици учат в една класна стая , в която цялото оборудване е от няколко дървени маси и пейки, сковани грубо от нерендосани дъски. На стената е закачен единствено портрета на Васил Левски.

Интересът към училището расте, увеличава се броя на децата, а с това идва и нуждата от сграда.

През 1903 г. с доброволен труд на населението е построена първата школска сграда, която по-късно е разширена. За учениците от четвърто отделение е изградена сграда в с. Шияковци.

Около 1956г. училището се разделя на Начално училище и Прогимназия. През 1965-66 г. към началното училище се открива и предучилищна детска градина. През 1988-89 г. се извършва сливането на двете училища под едно общо ръководство. Днес и двете сгради са напълно различни, но разделението на Начално училище и Прогимназия остава.

Най- нови обновявания на сградата са направени през 2018г. на Началното училище и през 2022г. на Прогимназия със средства от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и с помощта на Общинската администрация – Костинброд

Първите учители са Душков, Стефчо Кьосев и Тодор Славейков от с. Костинброд.

През настоящата учебна година във Второ ОУ ‚Васил Левски“ се обучават 133 деца от I-ви до  VII-ми клас и 18 деца в предучилищна група. Директор на училището от 2016г е Красимира Манова.

Педагогическите специалисти наброяват 20 души. Непедагогическият персонал се състои от седем човека.

От 1879 г до днес съвременните будители продължават да поддържат огъня на знанието в училището с лика на Апостола на свободата.

От създаването си до днес Второ основно училище „Васил Левски“ е преживяло и възходи и падения и трудни моменти. В последните години училището завоюва призово място сред образователните институции в района и областта. Възродени са стари, създадени са нови традиции.

От 2001г. всяка година Второ основно училище „Васил Левски“ представя картини и предмети, рисувани и изработени от учениците под девиза “Светът през детските очи“. Изложбата-базар се провежда в края на всяка учебна година и винаги представянето й жъне големи успехи сред жителите на град Костинброд. През годините в моделите на приложно изкуство, изработени от учениците се наблюдава надграждане и прогрес.

Тази учебна година клуб “Сръчни ръце“, под ръководството на г-жа Екатерина Михайлова изработва прекрасни предмети и картини с позабравената техника „Плъсти“. За направата на сувенирите в клуба са използвани различни техники, които изграждат умения за сръчност и естетически поглед у подрастващите. Набляга се на материали от природата, вълна, коноп, преплитат се теми от българския фолклор.

Учениците – приложници и художници от Второ основно училище ежегодно участват в Коледните, Мартенските и Великденските базари, организирани от община Костинброд.

В навечерието на 145-тата годишнина от създаването си, Второ основно училище „Васил Левски“ е част от иновативните училища в България. През 2019 година Министерството на образованието и науката одобри иновативните идеи на педагогическия колектив и направи училището първата иновативна институция в общината и в района. Иновацията е насочена към интегриране на изкуства, спорт и наука в ученото съдържание по Български език и литература и се развива вече пет години. За учениците проектът развива компетентности, приоритетни за Европейската референтна рамка с акцент върху: общуване на роден език, дигитална компетентност, умения за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество. Подобрява се качеството на образованието, както и обхвата на децата в училищна възраст

Ежегодно преподавателския екип на Второ основно училище „Васил Левски“ получава положителни оценки за съхраняването на училищните традиции и прилагането на иновативни методи и идеи за преподаване. Всеки ден с работата си доказва, че училището има не само богата история , но и обещаващо бъдеще.